Overeenkomst opstellen of beoordelen?

 

Wij adviseren over de bedingen die plegen te worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst, uiteenlopend van proeftijd tot concurrentiebeding en geheimhouding na einde dienstverband. Naast het opstellen van een arbeidsovereenkomst en het onderhandelen over de totstandkoming ervan, adviseren wij over arbeidsvoorwaarden in breder verband, zoals een CAO, bedrijfsreglement, personeelsreglement, personeelshandboek, verzuimreglement, en internetprotocol.

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement