Reorganisatie en sociaal plan

Een reorganisatie vindt plaats om bedrijfseconomische of organisatorische redenen en gaat doorgaans gepaard met een sociaal plan. Een reorganisatie heeft meestal gedwongen ontslag voor meerdere werknemers tot gevolg. In het sociaal plan worden voorzieningen getroffen die de nadelige gevolgen van het reorganisatieontslag voor de werknemers moeten verzachten, denk aan outplacement, scholing, en ontslagvergoeding. Ingeval van een ontslag van twintig werknemers of meer moeten vakbonden worden geïnformeerd en wordt het sociaal plan doorgaans met hen afgesloten. Kamerbeek Advocaten voorziet de werkgever of de werknemers (bijvoorbeeld verenigd in de OR) van advies, begeleiding en ondersteuning bij een reorganisatie en de onderhandelingen over een sociaal plan.

Neem voor meer informatie over reorganisatie en sociaal plan contact op met Kamerbeek Advocaten via: 013-4670515.

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement