• Herziening arbeidsrecht: het kleinbedrijf betaalt het gelag

  Mr. Hans Kamerbeek, 21 december 2015

  Dit jaar is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. Met de Wet Werk en Zekerheid zijn regels op het gebied van flexibele arbeid herzien, het ontslagrecht is drastisch gewijzigd, en de Werkloosheidswet is aangescherpt. De nieuwe wet heeft ten doel de arbeidsmarkt beter te laten functioneren, door het creëren van een goed evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid, het ‘activerender maken’ van het stelsel van ontslagrecht en WW, en het bevorderen van werkzekerheid. Flexkrachten moeten betere juridische bescherming krijgen, en het systeem van ontslag van vaste werknemers moet eenvoudiger. Voor de Noord–Brabantse economie, verantwoordelijk voor een kwart van het Bruto Binnenlands Product, zijn dit belangrijke maatregelen.

  lees meer
 • De veranderingen in het arbeidsrecht

  Mr. Hans Kamerbeek, 17 december 2014

  In 2015 komen er grote wijzigingen in het arbeidsrecht, als de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking treedt. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste zaken op hoofdlijnen doorgenomen en worden praktische tips gegeven.

  lees meer
 • De statutair directeur

  Mr. Hans Kamerbeek, 1 augustus 2013

  Artikel 239 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) regelt het bestuur van de besloten vennootschap. Heel cryptisch staat er: 'behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap'.

  lees meer
 • Werknemer vogelvrij verklaard

  Mr. Hans Kamerbeek, 1 juni 2012

  Het in mei gesloten Lente–akkoord bevat onder meer een fundamentele herziening van het Nederlandse ontslagrecht. De rechtsbescherming van werknemers met een vaste baan wordt naar een zeer laag niveau gebracht. De opvang van de financiële gevolgen van

  lees meer

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement