• Regeerakkoord 2017: Gevolgen voor het arbeidsrecht

  Mr. Vera Kuppens, 18 oktober 2017

  Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. Onderstaand treft u de voor de arbeidsmarkt belangrijkste veranderingen.

  lees meer
 • Wist u dat? 25 weetjes over de transitievergoeding

  Mr. Vera Kuppens, 12 januari 2017

  Per 1 juli 2015 hebben werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd. Lees hier: 25 weetjes over de transitievergoeding.

  lees meer
 • Niet eens met uw rechtsbijstandverzekeraar? Second opinion mogelijk!

  Mr. Vera Kuppens, 3 januari 2017

  Als u het niet eens bent met de aanpak of het juridisch oordeel van uw rechtsbijstandverzekeraar, kunt u een beroep doen op de wettelijk verplicht gestelde "geschillenregeling" van uw rechtsbijstandverzekering. De regeling houdt in dat de aanpak van het geschil opnieuw wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde (second opinion). Dat is doorgaans een advocaat. Het advies over de aanpak of het oordeel van de derde dient door de verzekeraar te worden gevolgd. De kosten van de second opinion zijn voor rekening van de verzekeraar. In de polisvoorwaarden van iedere rechtsbijstandverzekering is een geschillenregeling opgenomen. In de meeste gevallen - afhankelijk van die polisvoorwaarden - kunt u de advocaat zelf kiezen.

  lees meer
 • Concept wetsvoorstel; een update over de betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte

  Mr. Vera Kuppens, 9 november 2016

  De voorgestelde wijzigingen uit het concept wetsvoorstel hebben betrekking op het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Onderstaand wordt ingegaan op de wijzigingen uit het voorstel ten aanzien van de betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Voorgesteld wordt werkgevers te compenseren voor de (in beginsel volledige) kosten van de transitievergoeding. Die compensatie zal door UWV verstrekt worden vanuit het Awf, waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan.

  lees meer

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement