Bestolen door drietal werknemers

Mr. Vera Kuppens, 15 december 2011

Een cliënte van Kamerbeek advocaten, een middelgrote fabrikant in het midden van het land, was erachter gekomen dat zij al vele jaren lang werd bestolen, door een drietal werknemers en een klant.

De klant kwam wekelijks bij mijn cliënte om zijn orders af te halen. Hij kwam doorgaans rond het middaguur, als de andere medewerkers aan het pauzeren waren. Hij werd dan heimelijk geholpen door (één van de) drie werknemers van mijn cliënte. Aan de klant werden door deze werknemers méér goederen meegegeven dan aan hem in rekening werd gebracht. Er werden dus producten aan hem meegegeven waarvoor niet aan mijn cliënte werd betaald. In ruil voor hun medewerking gaf de klant aan de drie werknemers die in het complot zaten dan iedere keer een paar honderd euro.

Deze handelwijze leidde in de administratie tot voorraadverschillen. Die voorraadverschillen werden door de betreffende werknemers deels gecamoufleerd, en deels toegerekend aan falende automatisering. Ondanks grote investeringen in automatisering door mijn cliënte bleven de voorraadverschillen bestaan. Het camoufleren van de verschillen vond plaats door een inventieve samenwerking tussen de drie werknemers. Een en ander kwam aan het licht nadat cliënte er particuliere recherche op had gezet.

Een zaak met vele gerechtelijke procedures en diverse andere aspecten van het advocatenwerk.

Arbeidsrecht:

  • De drie werknemers hebben we op staande voet ontslagen

Beslag- en executierecht:

  • Omdat mijn cliënte veel schade had geleden, en je niet wilt dat de werknemers en de klant hun geld wegsluizen en met de noorderzon vertrekken, heb ik voor mijn cliënte beslag gelegd op de huizen en op de bankrekeningen van de werknemers en de klant. Dat wil zeggen dat zij niet meer bij het geld op de bankrekeningen konden en dat zij hun huis niet meer (onbezwaard) konden verkopen. Er was sprake van vluchtgevaar, want sommigen hadden al plannen om in het buitenland te gaan wonen.

Aansprakelijkheidsrecht en procedures:

  • Namens mijn cliënte heb ik de klant en de werknemers gedagvaard in een civiele procedure. Ik eiste een miljoen euro schadevergoeding.
  • In de rechtszaken hebben onder meer getuigenverhoren plaatsgevonden en meerdere zittingen.
  • De klant ging in de tussentijd slechte verhalen rondbazuinen in de markt over mijn cliënte. Via een kort geding procedure heb ik hem het zwijgen opgelegd.

Strafrecht
We hebben aangifte gedaan bij de politie. Het Openbaar Ministerie is tot strafvervolging overgegaan. Dat heeft geleid tot veroordelingen. Aan de klant en de werknemers zijn gevangenisstraffen opgelegd tot één jaar.

Onderhandelingen:

  • Parallel aan de vele rechtszaken ben ik steeds ook minnelijk overleg blijven voeren met de advocaten van de klant en de werknemers. We hadden besprekingen in hotels en op de diverse advocatenkantoren.
  • Het minnelijk overleg heeft uiteindelijk geresulteerd in een schikking. Er is veel geld terugbetaald aan mijn cliënte. De rechtszaken heb ik vervolgens ingetrokken.

Vera Kuppens
 

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement