Niet eens met uw rechtsbijstandverzekeraar? Second opinion mogelijk!

Mr. Vera Kuppens, 3 januari 2017

Als u het niet eens bent met de aanpak of het juridisch oordeel van uw rechtsbijstandverzekeraar, kunt u een beroep doen op de wettelijk verplicht gestelde "geschillenregeling" van uw rechtsbijstandverzekering.

De regeling houdt in dat de aanpak van het geschil opnieuw wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde (second opinion). Dat is doorgaans een advocaat. Het advies over de aanpak of het oordeel van de derde dient door de verzekeraar te worden gevolgd.

De kosten van de second opinion zijn voor rekening van de verzekeraar.

In de polisvoorwaarden van iedere rechtsbijstandverzekering is een geschillenregeling opgenomen. In de meeste gevallen - afhankelijk van die polisvoorwaarden - kunt u de advocaat zelf kiezen.

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement