Schadeclaim vakantiedagen indienen bij Agentschap SZW

Mr. Vera Kuppens, 8 maart 2016

In 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012), doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen.

Vóór 1 januari 2012 was in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer na langdurig ziek te zijn geweest werd ontslagen, dan kreeg hij voor de ziekteperiode alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in 2009 dat beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met een Europese Richtlijn. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook over de hele ziekteperiode hun vakantiedagen op. Deze wetswijziging heeft echter uitsluitend betrekking op vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012.

"Minister Lodewijk Asscher (SZW) reserveert € 7 miljoen om werknemers te vergoeden die door een fout van de overheid te weinig vakantiedagen kregen toebedeeld", zo kopte de krantenartikelen. Het Ministerie van SZW heeft daarvoor op 23 februari 2016 een opzet voor de afhandeling van de claims gepubliceerd. De afhandeling verloopt via het Agentschap SZW. Op de website van het Agentschap SZW staat beschreven in welke gevallen (ex)werknemers (in ieder geval) voor een schadevergoeding in aanmerking kunnen komen. https://www.agentschapszw.nl/nieuws/2016/schadeclaims-vakantiedagen

Mocht u of iemand in uw omgeving meer dan een half jaar ziek zijn geweest in de periode van 23 november 1996 en 1 januari 2012 neem dan even een kijkje op de website van het agentschap. Wellicht dat het 'loont'.

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement