OR medezeggenschap

De OR (ondernemingsraad) heeft binnen een onderneming de belangrijke functie van werknemersmedezeggenschap en collectief overleg. De taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De bevoegdheden van de OR zijn onder meer: het overlegrecht, het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht. Ook heeft de OR het recht een externe adviseur in te schakelen. Kamerbeek Advocaten begeleidt en ondersteunt medezeggenschapsorganen in alle facetten. Anderzijds staan wij ook directies (werkgevers) bij die met medezeggenschap van de OR worden geconfronteerd. Wij begeleiden onder meer advies– en instemmingstrajecten, ontwikkelen OR medezeggenschapsstructuren, adviseren bij het opstellen van de ondernemingsovereenkomst en wij staan werkgever of OR bij in een reorganisatie en de totstandkoming van een sociaal plan.

Neem voor meer informatie over OR medezeggenschap contact op met Kamerbeek Advocaten via:
013-4670515.

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement