Schade en aansprakelijkheid

Schade en aansprakelijkheid kunnen onder meer aan de orde zijn als een contract niet wordt nagekomen: bijvoorbeeld een levering die niet, niet tijdig of niet goed heeft plaatsgevonden. Kamerbeek Advocaten adviseert over schade en aansprakelijkheid en staat de ondernemer bij ingeval van een gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld ingeval van contractbreuk. In geval van werkgeversaansprakelijkheid staan wij de werkgever of de werknemer bij.

Neem voor meer informatie over schade en aansprakelijkheid contact op met Kamerbeek Advocaten via:
013-4670515.

Kamerbeek Advocaten  Dr. Hub van Doorneweg 179  Postbus 925  5000AX Tilburg  advocaten@kamerbeek.nl  |  Algemene voorwaarden  |  Kantoorklachtenregeling  |  Privacy Statement